Det astadkommer att hon titta personerna gallande Tinder som objekt, sasom ting, sager Isabelle Stahl

Det astadkommer att hon titta personerna gallande Tinder som objekt, sasom ting, sager Isabelle Stahl

I boken ognar huvudpersonen Elise sig igenom den ena sjallosa presentationstexten efter saken dar andra, hon slar kungen sam itu sin GPS, astadkomme sig alternerand upptackbar, omsom onabar. Far bo mot ett framling sam hapn itu hans humanitet i saken da krassa hallbelysningen.

Isabelle Stahl uppg att Tinder skanker huvudpersonen en kansla bruten kontroll i och tillsammans att herre kan stryka dem som hane inte befinner sig huga fran.

Det rationella begaret

Sociologen samt karleksteoretikern Eva Illouz skriver i sin bok foljaktligen gor lov vark att natet inneha forandrat det romantiska begaret i grunden. Anledningen ar att jakten pa karlek ager blivit mer logisk, medan nagon odl kallad partnermarknad forblir hypotetisk i den verkliga varlden ar saken dar villig internet visuell.

Gallande webben kan anvandarna visualisera alla rimlig romanser samt mata de dar varandra innan do valjer att mota en fran dom. Faststalland saso grundar sig villig intuition blir alltsamman ovanligare: ”Den enorm kanslan bruten att nagon befinner si unik, sasom ett passage varenda utmarkande stav karleken, har blivit mer sallsynt absolut enkelt for att det finns e overflod itu rimli partners”, skriver Eva Illouz.

Forandrade dromma

Kungen Tinder konstruerar vi oss sjalva verbalt sam visuellt, vi bilder samt presentationstexter. Detta astadkomme att vi fornimmer saken da andre villig andra taktik annu fordom: forst som nagon sjalvkonstruerad framlaggning, sedan saso en stamm och forst darpa som ett lekame.

Detta andrar sattet vi fantiserar ifall det romantiska motet kungen. Eva Illouz skriver att det traditionella romantiska fantiserandet kombinerade realitet sam inbillning och var forankrad i egna erfarenheten.

Fantiserandet pa nate skiljer sig at fran det ha bakatblickande fantiserande, emedan vi minns saken dar alskades gester alternativ kontakt, vi att alstra e framatblickande fantiserande, grundat villig skriftlig samfardse, som medfo att man forestaller sig nago person vars fysiska deltagand herre fortfarand icke inneha upplevt.

Projektionsyta pro forhoppningar

Fane Linner inneha arbetat som hjarnskrynklar darnast 1960-talet och do senaste aren har han markt att hans klienter inneha nya slags karleksbekymmer, praglade av tryta test att meeting karleken pa webben. datingsidor Nordics kvinnor I paritet med Eva Illouz intresserar han sig forut forandringen itu vara dromma.

– Ju mindre stoff vi ager, ju mindre kunskap vi astadkommer itu saken da andre, desto storre utrymme finns det forut projektioner. Det vill anfora vi kan tillskriva den andre ytterligare egenskaper, vi kan placer mer forhoppning i motet tillsamman den andre, anser fane Linner.

Artighetens tidrymd ar forbi

Pa dito taktik som lagenheten villig Hemnet kan personen pa skarmen bliva ett projektionsyta stav drommar. Samt i fallet tillsamman natdejting foregriper inbillningen och fantasierna sjalva motet, vilket vanligtvis bargar pro besvikelse.

Isabelle Stahls romankaraktar Elise baxna ovanfor att gubbe hon mote verkar mansklig. Att samlas pa Tinder kan te sig bade befriande samt kuslig kontextlost: utan gemensamma samband forlorar vi i sake man incitamenten darfor att bete oss hyfsat sam artigt, acceptera manskligt, mot varandra, forsavitt vi inte uppfyller varandras syften samt infriar varandras fantasier.

Att bliva nagon ande

Att anvandarna kungen Tinder blir projektionsytor snarare an personer riskerar att gora oss mer vardslosa dar an i verkligheten, i enlighet me psykologen fane Linner. Nagot sasom bland ovrigt resulterar i fenomenet ghosting, en kunskap flera av hans klienter inneha en behov av att kackla om. Ghosting innebara att saken da foren parten astadkomme sig onabar via att avbryta svara i chatten, raderar matchningen alternativ loggar ut.

– herre upphor att foreligga. Herre uppge ick tack sam nej tack. Karl sager ej ”det har fungerar icke forut mig” eller ”jag vill icke flanera vidare”, inte med man upphor att foreligga. Samt emedan blir man som en ande, saso saken da andre maste dagdromma forsavitt. Varje det nagot jag gjorde som bidrog till att saken dar personen ick enkom upphorde att besta hugad av mig, utan dunstade villig dett sattet, gick op i os, sager fan Linner.